Archiwum kategorii: Architektura

Projekty przy których pracujemy od początku do końca z przemiłymi klientami zawsze sprawiają dużo satysfakcji. Tym razem zaprojektowaliśmy dom w Łomiankach. Ma on formę nowoczesnej stodoły z charakterystycznym i bardzo praktycznym białym dachem. Klienci zlecili także projekt wnętrz w skandynawskim stylu z ciekawymi, industrialnymi akcentami. Rodzina już mieszka w domu. Z tego co mówią oraz piszą, tak jak my są bardzo zadowoleni.

1. Projekt domu,
2. Projekt wnętrz,
3. Referencje.

Zadaniem projektowym było przebudowanie budynku biurowego oddanego do użytku w 2009 roku na budynek typu condohotel przy ulicy Aleje Jerozolimskie 216 w pobliżu wjazdu do Warszawy od strony zachodniej. Budynek posiada jedną kondygnację podziemną przeznaczoną pod parking dla samochodów, a także sześć kondygnacji nadziemnych, gdzie parter również przewidziano dla aut. Na parterze znajduję się główny hol wejściowy. Wyższe kondygnacje przeznaczone były pod pomieszczenia biurowe. W budynku znalazła się również kantyna. Kondygnacja położona najwyżej przeznaczona jest dla pomieszczeń technicznych. Biurowiec wzniesiono w wyższym standardzie wykończenia zarówno wnętrz jak i elewacji budynku. Do wykończenia budynku wykorzystano okładzinę z płyt z piaskowca, ścianę strukturalną szklaną oraz panele typu alucobond.
Przed przystąpieniem do prac projektowych należało wykonać kompleksową ekspertyzę możliwości wykonania przedsięwzięcia, analizując kwestie związane z prawem budowlanym, prawem lokalnym, zagadnienia ochrony przeciwpożarowej, kwestie techniczne dotyczące zmiany instalacji zewnętrznych i wewnętrznych, konstrukcje budynku, uzgodnienia związane z sanepid oraz zagadnienia dotyczące ochrony akustycznej.

Kwestie prawne

Zgodnie z uchwalonym dwa lata po ukończeniu budowy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego możliwa była zmiana przeznaczenia budynku na hotel. Planowane przedsięwzięcie kwalifikowało się pod przebudowę, a tym samym konieczne było wystąpienie o pozwolenie na budowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania. Dzięki temu nie było koniecznie uzyskanie zaświadczenia prezydenta miasta o zgodności  zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu miejscowego.

Zagadnienia konstrukcyjne

Stan techniczny budynku, kilka lat wcześniej oddanego do użytku, projektant konstrukcji wykonujący projekt przebudowy określił jako bardzo dobry. Umożliwiło to ingerencje w ustrój konstrukcyjny budynku. Z uwagi na konieczność postawienia wielu ścian działowych w otwartych dotychczas przestrzeniach biur należało możliwie zmniejszyć ciężar projektowanych ścian. Graniczne obciążenie użytkowe pozwalało na wykorzystanie lekkich ścian w konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem z wełny mineralnej spełniającej odpowiednie wymagania akustyczne i pożarowe. Dodatkowo w żelbetowych płytach stropowych należało wykonać otwory pod szachty instalacji wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne.

Zagadnienia instalacyjne

Budynek pierwotnie nie był podłączony do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Wymagane zapotrzebowanie zapewniały trzy zbiorniki bezodpływowe. Zmiana funkcji na budynku na hotel znacznie zwielokrotniło zapotrzebowanie na wodę, a tym samym na odprowadzenie ścieków bytowym. Dodatkowo wraz z uchwaleniem w między czasie miejscowego planu powstał wymóg podłączenia inwestycji do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Należało przebudować cały system wentylacji mechanicznej w budynku, aby doprowadzić nawiewy i wywiewy do każdej jednostki hotelowej. Dla zwiększenia komfortu psychicznego oraz ze względów praktycznych zamontowano w każdej jednostce otwieralne okno. Dotychczas nie było to konieczne, ponieważ wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna wyklucza otwieranie okien szczególnie, że elewacje budynku osłania ściana kurtynowa.

Zagadnienia Sanepid

Przebudowa budynku na aparthotel wymagała wydzielenia pomieszczeń na magazyny bielizny czystej i brudnej, szaf porządkowych lub pomieszczeń porządkowych. Należało również dostosować jedną na sto jednostek hotelowych do użytku dla osób niepełnosprawnych. W holu głównych budynku znajdowała się recepcja i toaleta, którą po przebudowie przeznaczoną jako toaletę dla gości hotelu. Inwestor przewidział możliwość przygotowywania posiłków przez gości w pokojach hotelowym, a tym samym w jednostkach, gdzie znajdowało się jedno pomieszczenie konieczne było wydzielenie aneksów kuchennych w przedsionkach wejściowych i zamknięcie tych pomieszczeń wraz z doprowadzeniem niezależnej wentylacji.
Wielkość niektórych istniejących okien, nie spełniała zapewnienia wymogu wielkości powierzchni przeszkleń w stosunku do powierzchni jednostki (1/8). Rozważano powiększenie otworu okiennego oraz montaż większych okien. Ze względu na optymalizacje kosztową pomieszczenia te przeznaczono jednak na pomieszczenia pomocnicze.

Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej

Podobnie jak w przypadku oceny stanu technicznego wykonanej przez projektanta konstrukcji należało wystąpić o ekspertyzę stanu ochrony przeciwpożarowej. W opracowaniu tym wyszczególnia się m.in. zakres niezgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów, a w szczególności te które niemożliwe są do spełnienia ze względów techniczno-ekonomicznych. W zamian ustala się rozwiązania zastępcze poprawiające stan bezpieczeństwa budynku. Opracowanie musiało zostać uzgodnione i zatwierdzone przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Konieczne było m.in. podział wewnętrznego korytarza sąsiadującego z jednostkami w taki sposób aby odległość między drzwiami wejściowymi do pokoi, a kolejną strefą ewakuacyjną nie była większa niż 40 metrów.

Zagadnienia z zakresu usług hotelarskich

Budynek należało również przystosować do wymogów z zakresu usług hotelarskich spełniając przynajmniej wymagania dla hotelu z jedną gwiazdką. Condohotel spełnia wyższe standardy, a skategoryzowanie obiektu pozostaje w gestii inwestora. Ustawodawca wymaga jedynie wpisanie obiektu świadczącego usługi hotelarskie do ewidencji obiektów.

Projektowanie BIM

Analizy projektowe, koncepcja przebudowy, koncepcja wnętrz oraz dokumentacja projektu budowlanego wykonana została w naszej pracowni w programie typu BIM (Building Information Modeling) tj. Revit. Inwestor oraz firma wykonawcza otrzymała m.in. szczegółowe zestawienie komponentów nowo projektowanych ścian działowych. W przyszłości model przebudowy budynku posłużyć może do zarządzania obiektem przez cały okres jego użytkowania.

Na kondygnacji podziemnej, nadziemnej oraz na zewnątrz budynku znajduje się parking dla samochodów, a zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla usług hotelowych było zbliżone dla budynków biurowym, wiec zastana infrastruktura spełniała całkowicie wymagania. Łącznie zaprojektowano 114 jednostek hotelowych, w tym 4 jednostki dwupokojowe oraz 2 przystosowane dla osób niepełnosprawnych na 7618,80 m2 powierzchni całkowitej budynku. Planowane oddanie budynku do użytkowania po przebudowie planowane jest na trzeci kwartał 2017 roku.

arch. Tomasz Smol

W sierpniu 2017 roku zostaliśmy poproszeni o zaprojektowanie dwóch budynków jednorodzinnych w Szwecji, w regionie Skåne, gminie Lund i podjęliśmy to wyzwanie. Przekonaliśmy się jak różny jest proces projektowy, formalności i zakres projektu po drugiej stronie Bałtyku.

Całą dokumentację przygotowaliśmy w Polsce w języku angielskim i przesłaliśmy inwestorowi mailowo do druku na miejscu. Urząd wymagał tylko skanu oświadczenia z pieczątką od projektanta konstrukcji. Najważniejsze przepisy szwedzkiego prawa były dostępne w języku angielskim w Internecie.

Proces zatwierdzenia dokumentacji projektowej
Proces zatwierdzenie projektu do budowy jest znacznie prostszy niż w Polsce i dzieli się na dwie fazy.
Pierwsza – pozwolenie na budowę „bygglov” to w zasadzie decyzja o lokalizacji obiektu. Należy urzędowi przedstawić uproszczone rzuty, elewacje i przekroje oraz umiejscowienie na mapie do celów projektowych. Gmina ma 10 tygodni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji. Sąsiedzi mają jednak prawo złożyć sprzeciw, co może wydłużyć procedurę.
Druga faza to pozwolenie na rozpoczęcie robót „startbesked”. Wymagane jest przedstawienie urzędowi szczegółowych rysunków. I na tym kończy się uzgadnianie dokumentacji.

Na każdym etapie klient dostawał szybko informację zwrotną. W pierwszej fazie sąsiad zgłosił sprzeciw przeciwko formie domu, z czym nie zgodziła się gmina na kolejnym posiedzeniu. W drugiej fazie gmina zgłosiła uwagi do projektu i wydała pozwolenie po uzupełnieniu – procedura zajęła 2 tygodnie.

Z większością urzędników można się bez problemu porozumieć mailowo – w ten sposób inwestor rozmawiał z gminą o technologii przydomowej oczyszczalni ścieków.

Przepisy w Szwecji
Szwedzkie prawo jest napisane w sposób przyjazny dla projektantów i inwestorów. Większość wskazań może zostać spełniona w inny sposób jeśli jest to zasadne ekonomicznie lub nie ma innej możliwości fizycznej. Stoi to w dużym kontraście z Polską, gdzie odejście od przepisów technicznych musi być poprzedzone zgodą ministra.

Przykładowe interesujące przepisy w prawie Szwedzkim:
– nawet budynek jednorodzinny musi być zaprojektowany w sposób pozwalający na użytkowanie przez osoby niepełnosprawne, np. niedozwolone jest zaprojektowanie korytarza o za małej szerokości
– wskaźniki nakładu energii pierwotnej (EP) są dużo niższe dla prądu z racji oparcia energetyki Szwedzkiej na energiach odnawialnych. Dzięki temu w Szwecji możliwe jest ogrzewanie domu głównie energią elektryczną, a w Polsce taki sam dom nie spełniłby warunków granicznych EP. Prawo definiuje także średnią przenikalność cieplną dla wszystkich przegród. Takie podejście ogranicza możliwości projektowania domów z samymi oknami zamiast ścian – rozwiązania przepięknego, ale nieekonomicznego w klimacie umiarkowanym.

Budowanie w Szwecji
Z informacji jakie uzyskaliśmy najbardziej popularną formą domu w Szwecji jest szkielet drewniany na płycie fundamentowej z zatopionym wodnym ogrzewaniem podłogowym. Źródłem ogrzewania w południowej części Szwecji są najczęściej wentylacyjne pompy ciepła. Urządzenia raczej nie spotykane w Polsce pozyskują energię z wywiewanego zużytego powietrza i przekazuje ją do systemu centralnego ogrzewania. Powszechnie stosuje się nawiewy ścienne, nawiewane powietrze ma temperaturę powietrza zewnętrznego.

Zakończenie
Projekt został ukończony i uzyskał pozwolenie na prowadzenie robót w czerwcu 2018r. Budowa ma ruszyć wkrótce! Inwestor prowadzi na bieżąco dziennik budowy.

arch. Piotr Lewandowski, arch. Łukasz Świniarski

Prezentujemy zdjęcia prostej i funkcjonalnej siedziby nowoczesnej firmy. Projekt A8 Architektura – 2016, realizacja – 2018.

Dzisiejsze Piaseczno jest pełne niespodzianek i kontrastów. Tuż przy odnowionym rynku z nowoczesną fontanną znajdziemy kamieniczkę z zapadniętym dachem. Przejście przez jej bramę, to wkroczenie do zapomnianego świata. Są tu porośnięte chwastami ruiny, reszki fundamentów, rozpadające się szopy i podupadłe budyneczki nieznanego przeznaczenia. Zadziwiające, że ten dziki teren uchował się między rynkiem a Parkiem Miejskim.

Projektujemy w tym miejscu kameralny budynek na 24 mieszkania. Wszyscy lokatorzy będą mieli widoki na park, albo na wewnętrzny dziedziniec z prywatnymi ogrodami. Najatrakcyjniejsze będą mieszkania dwukondygnacyjne, na ostatnim piętrze. Chcemy dopasować projekt do miejsca ale też wprowadzamy współczesne rozwiązania materiałowe. Dlatego ogólnie forma jest powściągliwa, modernistyczna ale front ocieplam naturalnym drewnem nawiązującym do nastroju Parku Miejskiego.

Na konferencji „Akademia Świadomego Inwestora” arch. Piotr Lewandowski opowiada o przygotowaniu do procesu budowlanego pod kątem architektury. Dziękujemy gościom za możliwość przekazania wiedzy i podzielenia się doświadczeniami.

Coraz częściej korzystamy z możliwości, jakie dają drony. Do tej pory głównie na potrzeby inwentaryzacji 3d oraz budowy modeli BIM. Tym razem dron posłużył do wykonania zdjęć z powietrza do zrealizowanego projektu segmentów na skarpie przy ul. Prozy.

Dobiega końca budowa segmentów mieszkalnych przy ul. Prozy w Warszawie. Wszystkie lokale znalazły już swoich szczęśliwych mieszkańców.

Z radością prezentujemy nasz projekt, który zajął pierwsze miejsce w konkursie organizowanym przez Fenix Group.

W międzynarodowym konkursie na kompleksowe opracowanie linii nowego środka transportu, jakim jest Hyperloop architekci A8 Architektura wsparli zespół Hyper Poland w projekcie trzech dworców Hyperloop w Dubaju, Fujairah i Al Maktoum. Współpraca zaowocowała ogromnym sukcesem – Drużyna Hyper Poland dostała się do ścisłego finału.