Zadaniem projektowym było przebudowanie budynku biurowego oddanego do użytku w 2009 roku na budynek typu condohotel przy ulicy Aleje Jerozolimskie 216 w pobliżu wjazdu do Warszawy od strony zachodniej. Budynek posiada jedną kondygnację podziemną przeznaczoną pod parking dla samochodów, a także sześć kondygnacji nadziemnych, gdzie parter również przewidziano dla aut. Na parterze znajduję się główny hol wejściowy. Wyższe kondygnacje przeznaczone były pod pomieszczenia biurowe. W budynku znalazła się również kantyna. Kondygnacja położona najwyżej przeznaczona jest dla pomieszczeń technicznych. Biurowiec wzniesiono w wyższym standardzie wykończenia zarówno wnętrz jak i elewacji budynku. Do wykończenia budynku wykorzystano okładzinę z płyt z piaskowca, ścianę strukturalną szklaną oraz panele typu alucobond.
Przed przystąpieniem do prac projektowych należało wykonać kompleksową ekspertyzę możliwości wykonania przedsięwzięcia, analizując kwestie związane z prawem budowlanym, prawem lokalnym, zagadnienia ochrony przeciwpożarowej, kwestie techniczne dotyczące zmiany instalacji zewnętrznych i wewnętrznych, konstrukcje budynku, uzgodnienia związane z sanepid oraz zagadnienia dotyczące ochrony akustycznej.

Kwestie prawne

Zgodnie z uchwalonym dwa lata po ukończeniu budowy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego możliwa była zmiana przeznaczenia budynku na hotel. Planowane przedsięwzięcie kwalifikowało się pod przebudowę, a tym samym konieczne było wystąpienie o pozwolenie na budowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania. Dzięki temu nie było koniecznie uzyskanie zaświadczenia prezydenta miasta o zgodności  zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu miejscowego.

Zagadnienia konstrukcyjne

Stan techniczny budynku, kilka lat wcześniej oddanego do użytku, projektant konstrukcji wykonujący projekt przebudowy określił jako bardzo dobry. Umożliwiło to ingerencje w ustrój konstrukcyjny budynku. Z uwagi na konieczność postawienia wielu ścian działowych w otwartych dotychczas przestrzeniach biur należało możliwie zmniejszyć ciężar projektowanych ścian. Graniczne obciążenie użytkowe pozwalało na wykorzystanie lekkich ścian w konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem z wełny mineralnej spełniającej odpowiednie wymagania akustyczne i pożarowe. Dodatkowo w żelbetowych płytach stropowych należało wykonać otwory pod szachty instalacji wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne.

Zagadnienia instalacyjne

Budynek pierwotnie nie był podłączony do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Wymagane zapotrzebowanie zapewniały trzy zbiorniki bezodpływowe. Zmiana funkcji na budynku na hotel znacznie zwielokrotniło zapotrzebowanie na wodę, a tym samym na odprowadzenie ścieków bytowym. Dodatkowo wraz z uchwaleniem w między czasie miejscowego planu powstał wymóg podłączenia inwestycji do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Należało przebudować cały system wentylacji mechanicznej w budynku, aby doprowadzić nawiewy i wywiewy do każdej jednostki hotelowej. Dla zwiększenia komfortu psychicznego oraz ze względów praktycznych zamontowano w każdej jednostce otwieralne okno. Dotychczas nie było to konieczne, ponieważ wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna wyklucza otwieranie okien szczególnie, że elewacje budynku osłania ściana kurtynowa.

Zagadnienia Sanepid

Przebudowa budynku na aparthotel wymagała wydzielenia pomieszczeń na magazyny bielizny czystej i brudnej, szaf porządkowych lub pomieszczeń porządkowych. Należało również dostosować jedną na sto jednostek hotelowych do użytku dla osób niepełnosprawnych. W holu głównych budynku znajdowała się recepcja i toaleta, którą po przebudowie przeznaczoną jako toaletę dla gości hotelu. Inwestor przewidział możliwość przygotowywania posiłków przez gości w pokojach hotelowym, a tym samym w jednostkach, gdzie znajdowało się jedno pomieszczenie konieczne było wydzielenie aneksów kuchennych w przedsionkach wejściowych i zamknięcie tych pomieszczeń wraz z doprowadzeniem niezależnej wentylacji.
Wielkość niektórych istniejących okien, nie spełniała zapewnienia wymogu wielkości powierzchni przeszkleń w stosunku do powierzchni jednostki (1/8). Rozważano powiększenie otworu okiennego oraz montaż większych okien. Ze względu na optymalizacje kosztową pomieszczenia te przeznaczono jednak na pomieszczenia pomocnicze.

Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej

Podobnie jak w przypadku oceny stanu technicznego wykonanej przez projektanta konstrukcji należało wystąpić o ekspertyzę stanu ochrony przeciwpożarowej. W opracowaniu tym wyszczególnia się m.in. zakres niezgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów, a w szczególności te które niemożliwe są do spełnienia ze względów techniczno-ekonomicznych. W zamian ustala się rozwiązania zastępcze poprawiające stan bezpieczeństwa budynku. Opracowanie musiało zostać uzgodnione i zatwierdzone przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Konieczne było m.in. podział wewnętrznego korytarza sąsiadującego z jednostkami w taki sposób aby odległość między drzwiami wejściowymi do pokoi, a kolejną strefą ewakuacyjną nie była większa niż 40 metrów.

Zagadnienia z zakresu usług hotelarskich

Budynek należało również przystosować do wymogów z zakresu usług hotelarskich spełniając przynajmniej wymagania dla hotelu z jedną gwiazdką. Condohotel spełnia wyższe standardy, a skategoryzowanie obiektu pozostaje w gestii inwestora. Ustawodawca wymaga jedynie wpisanie obiektu świadczącego usługi hotelarskie do ewidencji obiektów.

Projektowanie BIM

Analizy projektowe, koncepcja przebudowy, koncepcja wnętrz oraz dokumentacja projektu budowlanego wykonana została w naszej pracowni w programie typu BIM (Building Information Modeling) tj. Revit. Inwestor oraz firma wykonawcza otrzymała m.in. szczegółowe zestawienie komponentów nowo projektowanych ścian działowych. W przyszłości model przebudowy budynku posłużyć może do zarządzania obiektem przez cały okres jego użytkowania.

Na kondygnacji podziemnej, nadziemnej oraz na zewnątrz budynku znajduje się parking dla samochodów, a zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla usług hotelowych było zbliżone dla budynków biurowym, wiec zastana infrastruktura spełniała całkowicie wymagania. Łącznie zaprojektowano 114 jednostek hotelowych, w tym 4 jednostki dwupokojowe oraz 2 przystosowane dla osób niepełnosprawnych na 7618,80 m2 powierzchni całkowitej budynku. Planowane oddanie budynku do użytkowania po przebudowie planowane jest na trzeci kwartał 2017 roku.

arch. Tomasz Smol

W sierpniu 2017 roku zostaliśmy poproszeni o zaprojektowanie dwóch budynków jednorodzinnych w Szwecji, w regionie Skåne, gminie Lund i podjęliśmy to wyzwanie. Przekonaliśmy się jak różny jest proces projektowy, formalności i zakres projektu po drugiej stronie Bałtyku.

Całą dokumentację przygotowaliśmy w Polsce w języku angielskim i przesłaliśmy inwestorowi mailowo do druku na miejscu. Urząd wymagał tylko skanu oświadczenia z pieczątką od projektanta konstrukcji. Najważniejsze przepisy szwedzkiego prawa były dostępne w języku angielskim w Internecie.

Proces zatwierdzenia dokumentacji projektowej
Proces zatwierdzenie projektu do budowy jest znacznie prostszy niż w Polsce i dzieli się na dwie fazy.
Pierwsza – pozwolenie na budowę „bygglov” to w zasadzie decyzja o lokalizacji obiektu. Należy urzędowi przedstawić uproszczone rzuty, elewacje i przekroje oraz umiejscowienie na mapie do celów projektowych. Gmina ma 10 tygodni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji. Sąsiedzi mają jednak prawo złożyć sprzeciw, co może wydłużyć procedurę.
Druga faza to pozwolenie na rozpoczęcie robót „startbesked”. Wymagane jest przedstawienie urzędowi szczegółowych rysunków. I na tym kończy się uzgadnianie dokumentacji.

Na każdym etapie klient dostawał szybko informację zwrotną. W pierwszej fazie sąsiad zgłosił sprzeciw przeciwko formie domu, z czym nie zgodziła się gmina na kolejnym posiedzeniu. W drugiej fazie gmina zgłosiła uwagi do projektu i wydała pozwolenie po uzupełnieniu – procedura zajęła 2 tygodnie.

Z większością urzędników można się bez problemu porozumieć mailowo – w ten sposób inwestor rozmawiał z gminą o technologii przydomowej oczyszczalni ścieków.

Przepisy w Szwecji
Szwedzkie prawo jest napisane w sposób przyjazny dla projektantów i inwestorów. Większość wskazań może zostać spełniona w inny sposób jeśli jest to zasadne ekonomicznie lub nie ma innej możliwości fizycznej. Stoi to w dużym kontraście z Polską, gdzie odejście od przepisów technicznych musi być poprzedzone zgodą ministra.

Przykładowe interesujące przepisy w prawie Szwedzkim:
– nawet budynek jednorodzinny musi być zaprojektowany w sposób pozwalający na użytkowanie przez osoby niepełnosprawne, np. niedozwolone jest zaprojektowanie korytarza o za małej szerokości
– wskaźniki nakładu energii pierwotnej (EP) są dużo niższe dla prądu z racji oparcia energetyki Szwedzkiej na energiach odnawialnych. Dzięki temu w Szwecji możliwe jest ogrzewanie domu głównie energią elektryczną, a w Polsce taki sam dom nie spełniłby warunków granicznych EP. Prawo definiuje także średnią przenikalność cieplną dla wszystkich przegród. Takie podejście ogranicza możliwości projektowania domów z samymi oknami zamiast ścian – rozwiązania przepięknego, ale nieekonomicznego w klimacie umiarkowanym.

Budowanie w Szwecji
Z informacji jakie uzyskaliśmy najbardziej popularną formą domu w Szwecji jest szkielet drewniany na płycie fundamentowej z zatopionym wodnym ogrzewaniem podłogowym. Źródłem ogrzewania w południowej części Szwecji są najczęściej wentylacyjne pompy ciepła. Urządzenia raczej nie spotykane w Polsce pozyskują energię z wywiewanego zużytego powietrza i przekazuje ją do systemu centralnego ogrzewania. Powszechnie stosuje się nawiewy ścienne, nawiewane powietrze ma temperaturę powietrza zewnętrznego.

Zakończenie
Projekt został ukończony i uzyskał pozwolenie na prowadzenie robót w czerwcu 2018r. Budowa ma ruszyć wkrótce! Inwestor prowadzi na bieżąco dziennik budowy.

arch. Piotr Lewandowski, arch. Łukasz Świniarski

Prezentujemy zdjęcia prostej i funkcjonalnej siedziby nowoczesnej firmy. Projekt A8 Architektura – 2016, realizacja – 2018.

Dla bezpieczeństwa Państwa danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami zaktualizowaliśmy Politykę Prywatności.

Dzisiejsze Piaseczno jest pełne niespodzianek i kontrastów. Tuż przy odnowionym rynku z nowoczesną fontanną znajdziemy kamieniczkę z zapadniętym dachem. Przejście przez jej bramę, to wkroczenie do zapomnianego świata. Są tu porośnięte chwastami ruiny, reszki fundamentów, rozpadające się szopy i podupadłe budyneczki nieznanego przeznaczenia. Zadziwiające, że ten dziki teren uchował się między rynkiem a Parkiem Miejskim.

Projektujemy w tym miejscu kameralny budynek na 24 mieszkania. Wszyscy lokatorzy będą mieli widoki na park, albo na wewnętrzny dziedziniec z prywatnymi ogrodami. Najatrakcyjniejsze będą mieszkania dwukondygnacyjne, na ostatnim piętrze. Chcemy dopasować projekt do miejsca ale też wprowadzamy współczesne rozwiązania materiałowe. Dlatego ogólnie forma jest powściągliwa, modernistyczna ale front ocieplam naturalnym drewnem nawiązującym do nastroju Parku Miejskiego.

Na konferencji „Akademia Świadomego Inwestora” arch. Piotr Lewandowski opowiada o przygotowaniu do procesu budowlanego pod kątem architektury. Dziękujemy gościom za możliwość przekazania wiedzy i podzielenia się doświadczeniami.

Coraz częściej korzystamy z możliwości, jakie dają drony. Do tej pory głównie na potrzeby inwentaryzacji 3d oraz budowy modeli BIM. Tym razem dron posłużył do wykonania zdjęć z powietrza do zrealizowanego projektu segmentów na skarpie przy ul. Prozy.

Dobiega końca budowa segmentów mieszkalnych przy ul. Prozy w Warszawie. Wszystkie lokale znalazły już swoich szczęśliwych mieszkańców.

Z radością prezentujemy nasz projekt, który zajął pierwsze miejsce w konkursie organizowanym przez Fenix Group.

Marzy Ci się łazienka rodem z Hollywood? Luksusowa, wszechstronna, funkcjonalna, w której każda strefa: toaletowa, kąpielowa i wypoczynkowa ma swoje miejsce? Jeśli masz dużą łazienkę, nie wahaj się i zamień ją we własne domowe SPA. Istnieje kilka zasad i elementów, dzięki którym możesz to zrobić.

Pokój kąpielowy to takie miejsce w domu, w którym możesz nie tylko zadbać o codzienną higienę, ale i zrelaksować się. W takim pomieszczeniu nie musisz martwić się tym, czy wybrać prysznic, czy wannę – możesz mieć obie te rzeczy! Pokój kąpielowy ma przede wszystkim kojarzyć się z luksusem i elegancją, warto więc postawić na bogatą stylizację.

Łazienka w barwach całego domu, jedna, ale podwójna umywalka.

Jak duża musi być łazienka, by zostać pokojem kąpielowym ze strefą relaksu?

Jeśli pokój kąpielowy ma sprzyjać naszemu relaksowi, to nie powinien, a wręcz nie może być mały. Musi znaleźć się w nim miejsce na odpowiednie wyposażenie, takie jak wanna, prysznic, sedes, dwie umywalki, bidet, duże lustro i wygodne krzesło. Ponadto, by czuć się w takiej łazience w pełni komfortowo, należy również zachować pomiędzy poszczególnymi elementami odpowiednią przestrzeń. Wielkość takiego pomieszczenia powinna wynosić minimum 10 m2 . Najlepiej, jeżeli posiada 12 m2 i jest w kształcie prostokąta 3×4 m. Na takim metrażu spokojnie można urządzić luksusową łazienkę ze strefą wypoczynkową.

Z oknem na świat, czyli czy pokój kąpielowy powinien mieć okno?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest bardzo prosta. Pokój kąpielowy musi mieć okno! Dzięki temu, że mamy dostęp do światła dziennego, łatwiej jest przygotować odpowiedni makijaż lub perfekcyjną fryzurę. Dodatkowo, dzięki takiemu udogodnieniu będziemy mogli odrobinę poszaleć i udekorować łazienkę żywymi roślinami. Warto rozważyć założenie ogrodu wertykalnego, który może wypełnić całą ścianę lub stanowić mniejszy element wystroju, np. w okolicy wanny.

24185092985_2be9b41938_b

Meble w pokoju kąpielowym

Zanim przystąpimy do urządzania pomieszczenia, warto określić styl, w jakim chcemy je urządzić. Możemy postawić na styl glamour lub bardziej nowoczesny i minimalistyczny design. Najlepiej będzie, jeśli zaczniesz od białych kafli lub takich w jasnych kolorach. Tego typu płytki powiększą optycznie łazienkę, choć w przypadku i tak już przestronnego wnętrza nie jest to konieczne. Stonowane odcienie będą ciekawym i idealnym tłem dla bardziej ,,krzykliwych” mebli. Warto również pomyśleć o wykorzystaniu na ścianach drewna – oczywiście wcześniej odpowiednio zabezpieczonego.

Skupmy się na doborze mebli. Jeśli pokój kąpielowy ma służyć jako miejsce relaksu, trudno je sobie wyobrazić bez strefy wypoczynkowej – miejsca, gdzie zadbasz o swoje ciało i urodę. W tym miejscu najlepiej postawić fotel lub krzesło. Stosunkowo popularne są także wanny z siedziskiem, które mogą posłużyć również jako stolik (podczas długich kąpieli można położyć na nich np. książkę). Jeśli pomieszczenie jest naprawdę duże, umieśćmy w nim toaletkę – taki mebel powinien mieć kilka szuflad, najlepiej płytkich, ponieważ głębokie nie będą raczej potrzebne. Na toaletce musi być umieszczone lustro, które możemy uzupełnić powiększającym zwierciadłem do precyzyjnego makijażu.

Jeśli nasza luksusowa łazienka ma być użytkowana przez więcej niż jedną osobę, dobrze, aby były w niej dwie umywalki. Najczęściej umieszcza się je obok siebie. Można też zamontować umywalki o różnym przeznaczeniu w różnych strefach. Niewielką do mycia rąk – obok sedesu albo tuż przy wejściu, drugą z obszernym blatem do golenia się i makijażu – w okolicy prysznica lub wanny.

Zwieńczeniem dzieła będzie oczywiście wanna z hydromasażem i prysznic. Charakter nadadzą łazience dodatkowe sprzęty w postaci radia i akcesoriów dekoracyjnych, które powinny nawiązywać do wybranego stylu wnętrzarskiego.

aranzacja_me_by_starck

Wanna czy prysznic? Ale po co się ograniczać?

Co wybrać do łazienki – wannę czy prysznic? Przy tak dużej powierzchni nie musisz się ograniczać – postaw na oba rozwiązania! Na chwilę obecną bardzo modne są prysznice bez brodzika. To bardzo funkcjonalne i efektowne rozwiązanie, które świetnie sprawdzi się w większej łazience.

Wybierając wannę, można postawić na klasykę i minimalistyczne rozwiązania do nowocześnie urządzonego wnętrza lub na wannę wolnostojącą na ozdobnych nóżkach, która podkreśli aranżację łazienki w stylu retro. Jeśli jesteś amatorem długich i relaksujących kąpieli, zapewnij sobie doznania w dużej wannie o nietypowym kształcie z funkcją hydromasażu.

Najważniejsze jest jednak to, by wanna była umieszczona w centralnym punkcie pokoju kąpielowego. To na niej ma skupiać się wzrok wchodzącego do pomieszczenia. Łazienka urządzona na wzór pokoju kąpielowego wskazuje jednoznacznie na swój charakter – ma służyć relaksującą kąpielą, która poza aspektem higienicznym ma stanowić celebrację i oderwanie się choć na chwilę od rzeczywistości. Ponadto jeśli założymy, że w dużym pomieszczeniu umieszczamy wszystkie urządzenia pod ścianą, efekt będzie mizerny, a wnętrze będzie sprawiało wrażenie pustego. Należy pamiętać, że umieszczenie wanny na środku łazienki ma sens tylko wtedy, gdy jesteśmy wstanie swobodnie do niej podejść z każdej strony i nie przeszkadza ona w korzystaniu z innych urządzeń.

Badezimmer im Kerzenlicht - candle light bathroom

Jakie oświetlenie sprawdzi się w pokoju kąpielowym?

Nasze własne domowe spa powinno być wyposażone w podwieszany sufit z taśmami ledowymi. Idealnie, jeśli dodamy również lampki punktowe, nie tylko na suficie, ale i na ścianie nad podłogą lub półkami. Warto też znaleźć miejsce na stylowy żyrandol z kryształkami – nada on pomieszczeniu elegancji i luksusu. Jak wspomniano wcześniej, nie zapominajmy przy projektowaniu pokoju kąpielowego o oknach – to bardzo ważny element całej „układanki”.

Jakie ogrzewanie wybrać do domowego SPA?

Ciepło w łazience zapewniają grzejniki łazienkowe, które pełnią również funkcję dekoracyjną. Najczęściej do ogrzewania stosowane są grzejniki drabinkowe. Można zdecydować się na tradycyjne – białe lub w zależności od stylu w jakim urządzamy łazienkę – kolorowe. Grzejniki łazienkowe można wykorzystać jako ściankę działową – zwłaszcza jeśli mamy naprawdę sporą łazienkę. Dzięki takiemu rozwiązaniu, grzejnik wydziela w pokoju kąpielowym różne strefy, np. kąpielową i relaksacyjną. W dużej łazience, w której jest okno, grzejnik powinien być umieszczony bezpośrednio pod nim, tak aby w pomieszczeniu nie powstały „strefy chłodu”.

Jednocześnie obecnie standardem w łazience staje się łączenie dwóch systemów ogrzewania – drabinkowego oraz podłogowego, np. elektrycznego. Elektryczne ogrzewanie podłogowe zapewnia efekt ciepłej podłogi, który jest bardzo pożądany w łazience. Dodatkowym atutem jest fakt, że możemy używać tego ogrzewania w wybranym przez nas czasie. Sterownik może włączać ogrzewanie np. tylko rano i wieczorem. Pracę ogrzewania reguluje termostat, który zapewnia osiągnięcie żądanej temperatury i nie dopuszcza do przegrzania, czyli do niepotrzebnego zużycia energii.

Elegancka ?azienka ca?a w laminamie

Autorką wpisu jest Agnieszka Możejko z bloga łazienkowego.
Źródło zdjęć
– materiały ŁazienkaPlus
– materiały A8 Architektura