Czym zajmuje się architekt? Co może architekt?

Jeśli planujesz budowę budynku, doskonale wiesz ile wyzwań czeka na Twojej drodze, zanim inwestycja będzie gotowa do użytku. Aby ułatwić ten skomplikowany proces, z pomocą przychodzi architekt. W tym artykule przybliżymy czym zajmuje się architekt w samym procesie projektowym, czyli obszarze pracy architekta najbliższemu klientom indywidualnym.

Co może architekt? fot. Daniel McCullough | Unsplash
fot.: Daniel McCullough | Unsplash

Co może architekt? Jak wygląda praca architekta? Architekt jest osobą, która zajmuje się projektowaniem i tworzeniem budynków oraz innych budowli. Architekci muszą brać pod uwagę wiele różnych czynników, takich jak potrzeby i wymagania klientów, przepisy prawne dotyczące budowy, warunki środowiskowe i geograficzne oraz ograniczenia budżetowe.

Architektura to dziedzina, która łączy sztukę, technologię i naukę. Architekci muszą posiadać szeroką wiedzę z różnych dziedzin, takich jak inżynieria, urbanistyka, krajobraz, historia sztuki i socjologia, aby móc tworzyć budynki, które są nie tylko piękne, ale też funkcjonalne i bezpieczne.

Proces projektowania budynku rozpoczyna się od spotkania z klientem, podczas którego architekt poznaje jego potrzeby i oczekiwania. Następnie architekt przygotowuje szkice i modele 3d, które prezentuje inwestorowi. Gdy projekt zostanie zatwierdzony, zostaje przygotowany szczegółowy projekt, który zawiera wszystkie informacje potrzebne do rozpoczęcia budowy.

Podczas budowy architekt nadzoruje prace budowlane i upewnia się, że są one wykonywane zgodnie z projektem. Architekt również odpowiada za rozwiązywanie problemów i kwestii, które mogą wystąpić podczas budowy. Po zakończeniu budowy architekt sprawdza, czy budynek spełnia wszystkie wymagania i czy jest zgodny z projektem.

Czy praca architekta jest trudna?

Projektowanie budynków to nie tylko wyobraźnia i kreatywność, ale także wiele trudnych decyzji technicznych i praktycznych. Architekci muszą więc połączyć swoje umiejętności artystyczne z wiedzą inżynierską i zrozumieniem skomplikowanych procesów budowlanych.

Współczesne budynki stają się coraz bardziej złożone, a wymagania wobec nich coraz wyższe. 

Architekci muszą więc stale poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, aby sprostać wyzwaniom współczesnego świata budowlanego. Dzięki ich pracy powstają budynki, które są nie tylko funkcjonalne i estetyczne, ale także przyjazne dla środowiska i spełniające wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Praca architekta wymaga także wielu godzin ciężkiej pracy i często wymaga pracy w trybie projektowym, co oznacza długie godziny spędzone w biurze przy projektowaniu i przygotowywaniu dokumentacji. Architekci muszą również być gotowi do podróży w celu nadzorowania budowy lub uczestniczenia w spotkaniach z klientami.

Praca architekta jest ważna także ze względu na jej wpływ na otoczenie i środowisko naturalne. Architekci projektują budynki, które są zrównoważone i przyjazne dla środowiska, takie jak budynki pasywne czy budynki wykorzystujące odnawialne źródła energii. Dzięki ich pracy możemy zmniejszyć negatywny wpływ budownictwa na środowisko i zapewnić lepsze warunki życia dla przyszłych pokoleń.

Mimo że praca architekta może być trudna, dla nas jest to bardzo satysfakcjonujące zawodowe wyzwanie. Mamy możliwość tworzenia trwałych i pięknych budowli, które mogą zmieniać otoczenie i poprawiać jakość życia ludzi. Jest to bardzo inspirujące i satysfakcjonujące doświadczenie.

Co może architekt:

– doradza klientowi najlepsze dla niego rozwiązania funkcjonalne i technologiczne

– analizuje i wdraża przepisy prawa dotyczące projektowania budynków, zagospodarowania przestrzennego i elementów formalnych

– planuje zagospodarowanie terenu lub urbanistykę założeń inwestycyjnych

– projektuje wygląd budynku i rozwiązania architektoniczne

– planuje układ funkcjonalny, także poprzez projektowanie wnętrz, wyposażenia i mebli 

– sporządza dokumentację projektową – rysunki techniczne

– koordynuje pracę projektantów branżowych (np. konstruktora, projektanta sanitarnego, elektryka)

– rozwiązuje detale projektowe, aby ułatwić pracę wykonawcom

– załatwia sprawy formalne i urzędnicze 

– nadzoruje budowę budynku i zgodność z projektem

Rezydencja w Latchorzewie – realizacja A8 Architektura (2021)

Jak wygląda praca architekta? I jak długo powstaje projekt? 

Czas potrzebny na stworzenie projektu architektonicznego może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wielkość i skomplikowanie budynku, stopień zaawansowania prac projektowych, złożoność procesu decyzyjnego czy dostępność odpowiednich danych i informacji. Zazwyczaj jednak proces projektowania trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Etapami, które obejmuje proces projektowania, są:

 1. Przygotowanie do projektowania: na tym etapie architekt zbiera informacje o potrzebach i oczekiwaniach klienta, uwzględnia specyficzne warunki, na jakie narażone będą dane budynki, takie jak ukształtowanie terenu, klimat czy dostępność naturalnych zasobów, a także sprawdza wymagania dotyczące norm i przepisów budowlanych.
 2. Koncepcja projektu: w tym etapie architekt tworzy pierwsze szkice i wizualizacje budynku, aby zaprezentować główne założenia projektowe i omówić je z klientem.
 3. Projekt budowlany: w tym etapie architekt opracowuje szczegółowe rysunki i zgodność dobranych elementów dotyczących konstrukcji budynku, instalacji oraz elementów wykończenia wnętrz.
 4. Projekt techniczny i wykonawczy: w tym etapie architekt opracowuje szczegółowe rysunki i specyfikacje dotyczące wykonania budynku, aby umożliwić firmom budowlanym jego realizację.

Długość procesu projektowania jest istotna, ponieważ decyduje o całkowitym koszcie budowy oraz o terminie jej rozpoczęcia i zakończenia. Dlatego też architekci starają się przeprowadzić proces projektowania jak najsprawniej, aby zapewnić klientom jak najlepsze rezultaty w jak najkrótszym czasie.

Kiedy architekt jest potrzebny?

Architekt może okazać się pomocny już na etapie kupna działki lub wyboru lokalizacji inwestycji. W skrócie, może powiedzieć co można zbudować w danym miejscu i czy w ogóle jest to możliwe. Można w tym celu umówić się na konsultacje lub zamówić szczegółową analizę chłonności działki. Architekci analizują plany miejscowe, przepisy prawa lokalnego i budowlanego, a następnie zestawiają tę wiedzę z zapotrzebowaniem klienta. Nie bez znaczenia jest doświadczenie przy pracy z analizami. Pozwala ono wychwycić nawet najdrobniejsze szczegóły, które niekiedy uniemożliwiają realizację planów inwestycyjnych. Lub przeciwnie – pozwolą na ich spełnienie, co nie zawsze jest oczywiste na pierwszy rzut oka.

Kiedy klient ma już wybraną działkę i cel inwestycji, można rozpocząć projektowanie budynku, czyli docelowo sporządzanie dokumentacji technicznej, która pozwoli wybudować obiekt. Prace rozpoczyna się od usytuowania projektowanego obiektu na działce. Architekt ma wiedzę jak powinien być położony budynek względem stron świata, m. in. aby słońce odpowiednio operowało we wnętrzach. Wie też jakie są maksymalne gabaryty budynku, które może zaplanować zgodnie z przepisami, a także jak zbilansować powierzchnię terenu na działce. Dotyczy to też adaptacji tzw. projektów gotowych, które architekt może dostosować do danej działki.

Jeśli klient decyduje się na projekt indywidualny budynku, wtedy współpraca z architektem ma kluczowe znaczenie. Architekt na podstawie potrzeb inwestora projektuje układ funkcjonalno-przestrzenny i wygląd budynku. Zadaniem architekta jest połączenie oczekiwań klienta ze swoimi propozycjami rozwiązań architektonicznych. Architekci mają styczność ze współczesnymi trendami, a także znają ponadczasowe rozwiązania. Pozwala to na tworzenie dopasowanych projektów, które będą wysoko funkcjonalne i estetyczne przez lata. Koncepcja, czyli wstępne założenia są następnie przekładane na dokumentację projektu architektoniczno-budowlanego, która jest niezbędna do otrzymania pozwolenia na budowę. Składają się na nią rysunki techniczne, opis techniczny i załączniki. Na tym etapie wymagana jest współpraca architekta z branżystami. Wymienia i koordynuje rysunki z konstruktorem i projektantami instalacji. Poza tym, architekt dobiera m.in. urządzenia techniczne, które będą zasadne dla danego obiektu. Klient nie musi znać się na nowinkach technicznych i budowlanych. Może zdać się na architekta, który w koordynacji z branżystami zapewni rozwiązania maksymalnie wydajne, ekonomiczne, bezpieczne i ekologiczne. Złożenie projektu budowlanego to także kontakt z urzędem. Jest on ułatwiony dla architektów, ponieważ na co dzień rozmawiają z urzędnikami i rozstrzygają sprawy formalne. Można zatem powierzyć swojemu architektowi wszystkie sprawy urzędowe. Klient nie musi wtedy poświęcać czasu na wdrażanie się w skomplikowane procedury formalne, które dla architektów są codziennością. 

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, architekt pozostaje nadal do dyspozycji inwestora, aż do zakończenia budowy. Nadzoruje prace budowlane i dba o to, aby budowa obiektu przebiegała zgodnie z projektem. Pozwala to uniknąć błędów, które niekiedy okazują się kosztowne – budowa niezgodna z projektem to strata materiałów, nakładu czasu i pieniędzy. Architekt może rozstrzygać z wykonawcą napotkane problemy i dopilnować najdrobniejszych szczegółów.

Co może architekt? Wizyta na budowie
Wizyta na budowie fot.: A8 Architektura

Co może architekt na budowie?

Choć architekt większość pracy spędza w biurze to może pełnić różne role i wykonywać różne zadania na budowie. Oto kilka przykładów:

 • Nadzór autorski: Jest to jedna z ważniejszych ról architekta na budowie. Polega ona na kontrolowaniu wykonania projektu i upewnieniu się, że budynek jest wybudowany zgodnie z dokumentacją i spełnia wszystkie wymagania techniczne i prawne. Architekt w ramach nadzoru autorskiego może też dokonywać zmian w projekcie, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 • Doradztwo techniczne: Architekt może doradzać inwestorowi i wykonawcy w sprawach technicznych związanych z budową. Może m.in. pomóc w wyborze odpowiednich materiałów budowlanych czy technologii wykonania, a także w rozwiązywaniu problemów technicznych, które mogą pojawić się na budowie.
 • Kontrola jakości: Architekt może też kontrolować jakość wykonania poszczególnych elementów budynku oraz całości obiektu, upewniając się, że są one zgodne z projektem i spełniają wymagania jakościowe.
 • Koordynacja prac: Architekt na budowie może też pełnić rolę koordynatora, czyli osoby odpowiedzialnej za harmonijne prowadzenie prac budowlanych. Może on m.in. koordynować pracę poszczególnych podwykonawców i dbać o to, aby wszystkie prace były wykonywane zgodnie z harmonogramem.
 • Konsultacje z innymi specjalistami: Architekt na budowie może też konsultować się z innymi specjalistami, takimi jak np. konstruktorzy, inżynierowie czy geodeci, w celu rozwiązania problemów technicznych lub uzyskania dodatkowych informacji na temat projektu.

Zatem architekt na budowie może pełnić wiele różnych ról i wykonywać wiele różnych zadań.

Technologia BIM

Ile kosztuje architekt?

Cena usług architekta w Polsce może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj projektu, stopień skomplikowania, lokalizacja czy doświadczenie architekta. W przypadku projektowania domu jednorodzinnego może wynosić od kilku tysięcy złotych (przy adaptacji) do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zazwyczaj cena obejmuje projekt oraz wszystkie niezbędne dokumenty, ale warto sprawdzić, czy w zakresie są również inne usługi takie jak np. nadzór autorski. Przy większych obiektach wynagrodzenie wynika z powierzchni, wskaźnika skomplikowania obiektu i zakresu prac. Średnio, w 2023 roku cena usług waha się między 150 a 250 zł za m² obiektu. Może być wyższa przy małych lub bardzo skomplikowanych obiektach lub niższa, przy powtarzalnych. Aby uzyskać wycenę prac najlepej zapytać o indywidualna ofertę. W studio A8 Architektura ofertę przygotujemy bezpłatnie i bez żadnych zobowiązań.

Czego oczekiwać od architekta?

Architekt to zawód zaufania publicznego. Oznacza to, że architektom można, a nawet trzeba ufać w trakcie współpracy. Architekt doradza i podpowiada, a następnie koordynuje ustalenia. Architekci w swojej pracy przede wszystkim projektują budynki i sporządzają rysunki. Ich wizje, połączone z zapotrzebowaniem ludzi tworzą środowisko zamieszkiwania, pracy i rekreacji, w którym żyjemy. Rozpoczynając od domów, przez osiedla mieszkaniowe i budynki użyteczności publicznej, aż po urbanistykę dużych założeń przestrzennych. W obszarze najbliższym klientom indywidualnym, czyli w procesie budowy domu, architekt jest bezpośrednim partnerem inwestora. Indywidualne potrzeby są wtedy przekładane bezpośrednio na rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne. 

Jeśli zamierzasz zatrudnić architekta do projektowania swojego domu lub innego budynku, prawdopodobnie zastanawiasz się, czego możesz oczekiwać od tego specjalisty. Oto kilka kluczowych rzeczy, które warto wziąć pod uwagę nawiązując współpracę z architektem:

 1. Profesjonalizmu: Architekt powinien mieć odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, aby móc wykonać swoją pracę na najwyższym poziomie. Sprawdź czy posiada on uprawnienia do projektowania budynków w twoim kraju oraz czy ma doświadczenie w projektowaniu podobnych obiektów, jakiego oczekujesz.
 2. Kreatywności: Projektowanie budynków wymaga dużej kreatywności, aby stworzyć unikalne i funkcjonalne rozwiązania. Architekt powinien być w stanie zaproponować różne opcje projektowe i współpracować z tobą, aby wybrać najlepsze rozwiązanie.
 3. Zrozumienia twoich potrzeb: Twoje potrzeby i oczekiwania są najważniejsze dla architekta. Powinien on dokładnie wysłuchać twoich sugestii i uwzględnić je w swoim projekcie, tworząc obiekt, który spełni twoje potrzeby i będzie odpowiadał twoim oczekiwaniom.
 4. Znajomości przepisów i ograniczeń: Architekt powinien posiadać wiedzę na temat przepisów i ograniczeń prawnych, które mogą wpłynąć na projekt. Powinien również znać ograniczenia techniczne i możliwości, jakie dają poszczególne materiały budowlane.
 5. Komunikatywności: Dobry architekt powinien być dobrym komunikatorem i umieć wytłumaczyć swoje pomysły i wyjaśnić różne kwestie związane z projektem. Powinien też być otwarty na sugestie i uwagi, aby móc prowadzić projektowanie w sposób satysfakcjonujący dla obu stron.
 6. Terminowości: Projektowanie budynków wymaga czasu i cierpliwości, ale architekt powinien również być terminowy i dotrzymywać ustalonych harmonogramów. Powinieneś oczekiwać, że architekt przedstawi ci projekt w wyznaczonym terminie i będzie w stanie dostosować go do twoich potrzeb i oczekiwań.
 7. Rzetelności: Architekt powinien być rzetelny i uczciwy w swoich działaniach. Powinieneś mieć pewność, że jego projekt jest dokładny i spójny, a on sam będzie szczery w swoich ocenach i sugestiach dotyczących projektu.

Podsumowując, oczekiwania wobec architekta powinny obejmować profesjonalizm, kreatywność, zrozumienie twoich potrzeb, znajomość przepisów i ograniczeń, dobrą komunikację, terminowość i rzetelność. Jeśli szukasz architekta w Warszawie, który spełni te wymagania, warto poszukać wśród polecanych specjalistów lub odezwać się do A8 Architektura.

Przeczytaj także:

A8 Architektura
Piotr Lewandowski
ul. Osmańczyka 10/112
01-494 Warszawa
© A8 Architektura 2024

Projekt i realizacja:
Creo Ignis © 2020
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej o plikach cookies.