Nasze usługi

Wszystko co związane z projektami architektonicznymi oraz wnętrz.

Energooszczędne domy

Podczas opracowywania koncepcji domu najważniejsze jest dla nas porozumienie z klientem i dokładne wsłuchanie się w jego potrzeby. Wtedy dom będzie funkcjonalny i idealnie dopasowany do aktualnego i przyszłego użytkowania.

Lubimy nowoczesne i piękne domy, które pozwalają lepiej wykorzystać przestrzeń. Domy, których wnętrza są jasne, przyjemne, zdrowsze. Nowoczesne projekty domów energooszczędnych są w stanie w wydatny sposób polepszyć jakość życia.

Funkcjonalne wnętrza

Specjalizujemy się w nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązaniach. Wykonujemy projekty wnętrz mieszkalnych, hotelowych, gastronomicznych, biurowych, użyteczności publicznej i innych.

Najciekawsze dla nas są wnętrza minimalistyczne lub proste, ale ekskluzywne. W razie potrzeb zaproponujemy ekonomiczne rozwiązania zamienne. W cenie zawsze oferujemy kilka nadzorów autorskich na budowie.

Nowoczesne budynki

Opracowujemy analizy urbanistyczne, koncepcje, projekty budowlane, przetargowe i wykonawcze. Budynki użyteczności publicznej, mieszkalne, biurowe, sportowe, hotelowe, gastronomiczne i inne. W imieniu klienta załatwimy wszelkie formalności administracyjne i techniczne, szczególnie skutecznie w Warszawie i okolicach.

Wiemy jak ważne jest dochowywanie wyznaczonych terminów i zmieszczenie inwestycji założonym w budżecie. Optymalizujemy rozwiązania funkcjonalne i technologiczne dzięki pracy na modelu 3D w technologii BIM.

Przykładowe realizacje domów:

 

Więcej projektów domów >

Przykładowe realizacje wnętrz:

 

Więcej projektów wnętrz >

Przykładowe realizacje budynków:

 

Więcej projektów budynków >

Analiza chłonności terenu i analiza urbanistyczna

Przed decyzją inwestora o zakupie działki doradzamy co na danym terenie można wybudować. Jest to najczęściej szczegółowa analiza chłonności terenu oparta o obowiązujący Plan Miejscowy lub Warunki Zabudowy. W przypadku uch braku tychże dokumentów analiza działki rozszerzona jest o analizę architektoniczno-urbanistyczną.

W razie potrzeby oceniamy też warunki gruntowo-wodne, komunikację, możliwość zapewnienia mediów i inne. Korzystając z technologii BIM określamy zacienianie, przesłaniania i oddziaływanie na siebie potencjalnych budynków.

Opracowanie wskazuje mocne i słabe strony terenu a efektem analizy jest też jedna lub więcej koncepcji urbanistycznych wykorzystania działki. W czytelnej formie opisowej i rysunkowej obrazują one optymalne i atrakcyjne wykorzystanie terenu wraz z jego maksymalną chłonnością.

Więcej o analizach działek przed zakupem >

Współpracujemy ze specjalistami i renomowanymi pracowniami branżowymi w dziedzinach:

 • due diligence
 • mechanika konstrukcji
 • instalacje sanitarne
 • instalacje elektryczne
 • projekty drogowe
 • projektanci zieleni
 • geodezja
 • geologia
 • akustyka
 • kosztorysowanie inwestycji
 • technologia zdrowia, technologia żywienia, technologia produkcji
 • rzeczoznawcy: bhp, sanepid, ppoż.

Polecamy sprawdzonych wykonawców budynków i wnętrz.

Projekty zawierają się najczęściej
w następujących fazach:

 1. Analiz chłonności terenu, analiza urbanistyczna
 2. Ustalenie programu inwestycji
 3. Koncepcja architektoniczna lub koncepcja wnętrz
 4. Wizualizacje
 5. Administracja procedurami (formalności urzędowe, mapy, pozwolenia, wnioski, pomiary geodezyjne, badania gruntu itd.)
 6. Projekt budowlany (zagospodarowanie, architektura, konstrukcja, instalacje, drogi)
 7. Szczegółowa charakterystyka energetyczna wraz z propozycją rozwiązań energooszczędnych
 8. Uzgodnienia z rzeczoznawcami
 9. Kosztorysy i specyfikacje
 10. Projekt wykonawczy (zagospodarowanie, architektura, konstrukcja, instalacje, drogi)
 11. Projekt wnętrz (architektura, instalacje)
 12. Stylizacja wnętrza (dobór elementów ruchomych i dekoracyjnych)
 13. Pomoc w doborze wykonawcy
 14. Nadzór autorski architekta na budowie

Na wszystkich etapach projekty są opracowywane na modelu 3D w technologii BIM. Oferujemy częściowe lub kompletne opracowanie obejmujące koncepcję, pełną dokumentację budowlaną, wykonawczą i nadzór autorski. Kompleksowe rozwiązania związane z projektami nowoczesnych budynków i wnętrz.