Czym różni się Projekt Techniczny od Projektu Wykonawczego i czy warto zlecać Projekt Wykonawczy?

Czym jest projekt techniczny i projekt wykonawczy

Rozważania na temat różnic między projektami należy zacząć od zmiany ustawy Prawo Budowlanego, jaka miała miejsce w 19 września 2020 roku. Przed tą datą podstawowymi fazami projektu były: projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy.

Zmiana prawa podzieliła drugą fazę projektu, czyli projekt budowlany na trzy części:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu (PZT)
  • projekt architektoniczno-budowlany (PAB)
  • projekt techniczny (PT)

Do uzyskania pozwolenia na budowę potrzebny jest projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Projekt techniczny nie jest składany do organu wydającego pozwolenie. Składany jest później do nadzoru budowlanego (wraz z papierami do zgłoszenia do użytkowania).

Projekt wykonawczy (PW) pozostaje jako oddzielny projekt, który przygotuje się jako rozwinięcie i uszczegółowienie projektu budowlanego.

Wszystkie wymienione projekty dzielą się na projekty branżowe. Najczęściej jest to branża architektoniczna, konstrukcyjna, instalacje sanitarne i instalacje elektryczne.

Jakie są różnice między PT i PW? Projekt techniczny a projekt wykonawczy

Projekty branżowe różnią się stopniem zaawansowania poszczególnych części projektu. Projekt techniczny, jako część projektu budowlanego, jest rozwinięciem projektu architektoniczno-budowlanego.

Tabela przedstawia podział poszczególnych branż w ramach poszczególnych faz projektowych. Dla czytelności tabelę uzupełniono o projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Przedstawiony w niej zakres dotyczy domów jednorodzinnych oraz innych małych kubaturowo budynków.


PROJEKT BUDOWLANY

EtapArchitekturaKonstrukcjaInstalacje sanitarneInstalacje elektryczne
PZTOpis:
– Ogólny opis zagospodarowania terenu istniejącego i projektowanego
– Zestawienia powierzchni zagospodarowania terenu

Rysunki:
projekt zagospodarowania terenu z podstawowymi parametrami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej
Określenie proponowanego przyłączenia do sieciOkreślenie proponowanego podłączenia do słupa energetycznego, skrzynki w ogrodzeniu lub projektowanej skrzynki na budynku
PABOpis:
– ogólny opis projektowanego budynku
– opinia geotechniczna
– zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego
Rysunki:
– rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów budynku w zakresie
niezbędnym do przedstawienia układu funkcjonalno-przestrzennego
i rozwiązań architektoniczno-budowlanych
– niezbędne przekroje w powiązaniu z terenem i obiektami sąsiadującymi
– widoki elewacji i dachu
🔥 GAZOWA projekt instalacji z rozwinięciami (jeśli gaz przewidziany jest do podgrzewania wody użytkowej i do ogrzewania pomieszczeń)

📊 Analiza alternatywnych źródeł
📊 Analiza technicznych i ekonomicznych zastosowania urządzeń automatyzujących temperaturę w budynku.
⚡- określenie mocy zapotrzebowania budynku na energię elektryczną
– określenie lokalizacji tablic elektrycznych
– określenie lokalizacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu
PTOpis:
– ochrona ppoż (rozszerzenie danych z PZT, PAB)
– rozwinięte opracowania geotechniczne (jeśli wymagane)

Rysunki:
– uszczegółowione rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów w zakresie
niezbędnym do przedstawienia układu funkcjonalno-przestrzennego
i rozwiązań architektoniczno-budowlanych
oraz dach
– dodatkowe przekroje poprzeczne i podłużne
– zestawienie przegród
– instalacje i urządzenia budowlane ochrony ppoż. w formie opisanych schematów
– obliczenia statyczne
– opis
– rzut fundamentów
– rysunek więźby dachowej (jeśli występuje)
– rysunki szalunkowe
Ogólny przebieg tras instalacji wraz z doborem podstawowych urządzeń (np. grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych itp).
W rozbiciu na poszczególne instalacje:

♨ CENTRALNE OGRZEWANIE wyliczane są zapotrzebowania na moce grzewcze bez przedstawienia doboru konkretnych grzejników czy rozstawów pętli ogrzewania podłogowego

💧 WODOCIĄGOWA przedstawianie są trasy instalacji wraz z doborem średnic

🚽 KANALIZACYJNA przedstawianie są trasy instalacji wraz z doborem średnic oraz opisem wymaganych minimalnych spadków na instalacji

💨 WENTYLACYJNA wyliczamy bilans powietrza, dobieramy centrale lub wentylatory oraz przedstawiamy trasy instalacji wraz z doborem średnic kanałów. kanały są rysowane jednokreskowo

❄ KLIMATYZACJA wyliczamy wymagane zapotrzebowania oraz przedstawiane lokalizacje urządzeń oraz trasy instalacji freonowej i skroplinowej
⚡- określenie lokalizacji wpustów, włączników i opraw oświetleniowych

PROJEKT WYKONAWCZY

EtapArchitekturaKonstrukcjaInstalacje sanitarneInstalacje elektryczne
PW Opis:
– w zależności od złożoności inwestycji

Rysunki:
– szczegółowe rysunki zagospodarowania terenu wraz z rozwiązaniami materiałowymi, wyposażeniem i opcjonalnymi rozwiązaniami architektury krajobrazu
– detale architektoniczno-budowlane
– szczegółowe rozwiązania instalacyjne wraz z urządzeniami budowlanymi ochrony ppoż.
– projekt „otworówki” wraz z koordynacją otworów i wszystkich instalacji

*przy większych projektach PT architektury jest realizowany w możliwie małym zakresie (głównie w zakresie ochrony ppoż), a realizowany jest szczegółowy projekt wykonawczy
– rysunki zbrojenia
– zestawienie stali
– zestawienie elementów więźby dachowej
Zakres PW zawiera to, co PT, ale dodatkowo:

♨ CENTRALNE OGRZEWANIE dobierane są konkretne modele grzejników oraz rozstawy pętli ogrzewania podłogowego, dobieramy nastawy na zaworach, przedstawiane są zestawienia materiałowe

💧 WODOCIĄGOWA uzupełniona o rysunek z aksonometrią instalacji wody oraz zestawienia materiałowe

🚽 KANALIZACYJNA uzupełniona o rysunek z rozwinięciem kanalizacji oraz profile wraz z wyliczeniem zagłębienia kanalizacji w gruncie, przedstawiamy zestawienia materiałowe

💨 WENTYLACYJNA uzupełniona o zestawienie materiałowe a rysunki – przedstawiają kanały oraz wszystkie kształtki dwukreskowo

❄ KLIMATYZACJA dobierane są konkretne modele urządzeń oraz średnice instalacji
⚡- projekt tablicy elektrycznej
– projekt instalacji odgromowej
– projekt elementów zagospodarowania terenu:
* oświetlenie zewnętrzne
* niskie prądy (domofon, wideofon)
* inne elementy zagospodarowania

Uwagi do tabeli:

  1. Zakres projektu wykonawczego może być różny, w zależności od zapisów umowy i skomplikowania obiektu. 
  2. Zestawienia materiałowe i standardy nie dotyczą domków jednorodzinnych oraz małych budynków
  3. PZT oznacza Projekt Zagospodarowania Terenu
  4. PAB oznacza Projekt Architektoniczno Budowlany
  5. PT oznacza Projekt Techniczny
  6. PB oznacza Projekt Budowlany
  7. PW oznacza Projekt Wykonawczy
Budowa domu (źródło: A8 Architektura)

Kiedy potrzebne są poszczególne projekty?

Inwestor, składając dokumentacje do organu nadzoru budowlanego do planowanej realizacji robót budowlanych, załącza oświadczenie o sporządzeniu projektu technicznego podpisane przez projektanta (zazwyczaj architekta) budynku.

Projekt techniczny wraz z projektem architektoniczno-budowlanym i zagospodarowania działki lub terenu powinien znaleźć się na placu budowy w dniu rozpoczęcia prac i być dostępny do wglądu dla organów nadzoru budowlanego od momentu rozpoczęcia budowy. 

Projekt wykonawczy zaś stanowi podstawę realizacji inwestycji na placu budowy.

Baner-1

Czy można zrealizować budynek tylko z PT?

Możliwa jest realizacja budynku na podstawie projektu technicznego, gdy powiększymy jego zakres o elementy projektu wykonawczego. Zwiększenie zakresu wydłuża jednak czas potrzebny na przygotowanie niezbędnej dokumentacji. 

Z praktyki projektowej wynika, że połączenie zakresów projektu technicznego i wykonawczego ma sens tylko dla niewielkich skalą budynków tj. domy jednorodzinne. W przypadku większych obiektów istnieje duże ryzyko, że projekt techniczny nie będzie gotowy na dzień rozpoczęcia prac budowlanych.

W jakim zakresie zlecić wykonanie PW?

Dla mniejszych przedsięwzięć tj. domy jednorodzinne część architektoniczna i konstrukcyjna jest niezbędna. Część instalacyjna w zakresie sanitarnym w zależności od sytuacji i preferencji inwestora może być realizowana poprzez firmy wykonawcze, które często posiadają własne jednostki projektowe. Jednostki te i tak przygotowują projekty warsztatowe dla własnych ekip wykonawczy.

Projekty instalacji elektrycznej są często uszczegółowione na etapie projektu wnętrz. Do stworzenia docelowego projektu elektrycznego w ramach projektu wykonawczego, projekt wnętrz powinien być w pełni skończony na kilka tygodni przed ułożeniem kabli instalacji elektrycznej w budynku, które są rozprowadzane przed tynkowaniem ścian wewnętrznych.

Dla każdego innego budynku należy wykonać pełny zakres projektu wykonawczego. Konieczne jest to z uwagi na złożoność opracowań, które muszą spełnić wszelkie przepisy i normy dotyczące akustyki, wentylacji, wymagań sanepidu, chłodzenia, ogrzewania wraz z jednoczesnym spełnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Przeczytaj także:

A8 Architektura
Piotr Lewandowski
ul. Osmańczyka 10/112
01-494 Warszawa
© A8 Architektura 2024

Projekt i realizacja:
Creo Ignis © 2020
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej o plikach cookies.