Referencje - A327-Instytut-Krakowska

Projekt został zrealizowany w terminie a współpraca układała się wzorowo.