Referencje - A150 Taborowa

Projekt, który uznaliśmy jako ostateczny, odpowiadał naszym wysokim wymaganiom i oczekiwaniom. Mimo krótkich terminów, wielu aspektów i niestandardowych wymagań z naszej strony, firma A8 Architektura stanęła na wysokości zadania i spełniła je wszystkie.