Nagroda - Projekt kapliczki przydrożnej – I miejsce w konkursie

Wspólnie z arch. Bartłomiejem Grotte. Ogólnopolski konkurs organizowany przez rektora wydziału Politechniki Krakowskiej (2003)