Segmenty na skarpie przy ul. Prozy

Cztery rodziny i cztery kapsuły

Nr projektu A311

Najtrudniejszym zagadnieniem projektu okazała się działka, przez którą przebiega fragment skarpy wiślanej. Przeprowadzone badania geologiczne pokazały, że skarpa jest wciąż aktywna. Świadczą o tym przechylające się drzewa rosnące na niej. Tym samym konieczne było zastosowanie odpowiedniej technologii fundamentowania budynków. Segmenty posadowiono na żelbetowych studniach odpornych na ruchy mas ziemnych skarpy. Architekturę budynków wyróżniają posadowione na najwyższej kondygnacji bryły, w których przewidziano gabinet, pokój zabaw dla dzieci lub pokój ćwiczeń – w zależności o potrzeb. Segment południowy wyróżniony jest rozświetlającym go, sześciokątnym oknem.